🙏 Aankondiging: kleine gebedsboeken en wereldpelgrims aangeboden met levering Vrij

🙏 Bookstore en Boutique - levering Vrij | Bezoek het centrum

Betekenis van de katholieke religie: geschiedenis

religion-catholique-histoire
redacteur-chretien-Benoit

Geschreven door Benoît Santos - Bijgewerkt 6 mei 2024

Samenvatting :

  L 'Geschiedenis van het katholicisme Ga terug naar het begin der tijden, van de middeleeuwen tot moderne tijd. Daar Katholieke religie Tegenwoordig is meer dan de meest populaire religie ter wereld van vandaag. Het heeft meer dan 2,2 miljard bekeerlingen. 😇 Allemaal het Woord van God in Jezus Christus toejuichen! We hebben lang gedacht dat de katholieke religie de enige bestaande religie was in de geschiedenis van het christendom. Maar gezien bepaalde overtuigingen die zich niet aan hetzelfde voegen als de katholieke religie, zijn scheidingen gemaakt en sommige mensen zeggen dat ze tegenwoordig niet katholiek zijn, maar eerder christelijk: protestant of orthodox.

  Tot op heden hebben we de verschillende wetten tussen deze religies kunnen bestuderen, maar zonder de feiten echt te begrijpen. Daarom is het de hoogste tijd om alles te weten geheimen van de katholieke religie En alles wat het componeert! 

  1) Betekenis van katholieke woorden

  A. De universele katholieke kerk "Katholikos"

  DE Katholiek woord betekent letterlijk "Universeel"Zoals bij alle katholieke kerken die kunnen worden genoemd ''Universele kerk''. Oorspronkelijk werd deze religie van toepassing op alle christenen (NES) omdat we allemaal deel uitmaken van dezelfde familie en het Universal Church -lid van het lichaam van Christus. Het katholieke woord in het Latijn als gezegd Katholicus, en in het Grieks Katholikos Met een identieke betekenis betekent: algemeen, algemeen of volgens het geheel. Het gebruik van katholieke woorden in het Engels heeft verschillende betekenissen. Zijn zintuigen zijn: omvatten een breed scala aan dingen, het rooms -katholieke geloof of zelfs met betrekking tot de historische praktijk van de westerse kerk.

  Croix-de-Jesus-Statu

  B. Katholiek ter wereld

  De katholieke kerk is meer samengesteld 2,2 miljard gedoopt Wereldwijd, meer dan de helft waarvan met 37% van de protestanten en 12% van de orthodoxen. Van de meerderheid van de kerken wordt gezegd dat ze katholieken zijn en alle vereerde dezelfde doctrines die zijn geboren sinds het schrijven van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is mogelijk dat een kerk katholieke riten op een andere en specifieke manier overdraagt, maar het zal altijd in overeenstemming blijven met de Schrift en aan de Heer Jezus Christus die aan ons is overgedragen! De voorwaarde ''Katholiek"werd voor het eerst gebruikt om de christelijke kerk te beschrijven aan het begin van de 2e eeuw om de universele reikwijdte te benadrukken. De term werd opgenomen in de naam van de grootste christelijke communie in Rome.

  Massa-katholiek

  C. christelijke religies: de bekendste

  Sommige Protestantse kerken Gebruik de term katholieke kerk Om alle gelovigen in Jezus Christus over de hele wereld en leeftijden aan te wijzen. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat er enkele verschillen zijn in wat veneraties aantrekt en het beeld van onze God. In ruil daarvoor verklaren de oosterse, Anglicaanse, Lutheran -orthodoxe en bepaalde methodisten dat hun kerken katholiek zijn, in de zin dat ze doorgaan met de oorspronkelijke universele kerk die door de apostelen is gesticht. DE Rooms -katholieke kerken en oosterse orthodox Allen geloven dat hun kerken de enige kerken zijn origineel en universeel. Volgens hun doctrine wordt katholiciteit beschouwd als een van de vier tekens van de kerk, de anderen zijn de eenheden, heiligheid en apostoliciteit. Dit volgens het Creed van Nicea in het jaar 381: «Ik geloof in de enige heilige katholieke en apostolische kerk». Het is echter cruciaal om te onthouden dat wanneer de eerste christenen de katholieke term gebruikten, ze niet verwijzen naar een kerk, naam, rite of specifieke gemeenschap. Ze verwezen eenvoudig naar alle ware gelovigen die de Heer God Jezus Christus vereerden.

  Bid Jezus Christus

  2) Verschil tussen katholiek en christen

  A. Oorsprong van de christelijke term

  Het eerste bekende gebruik van Christelijke termijn is in de Nieuw bijbel testament. De term werd daarom voor het eerst gebruikt om mensen aan te duiden of als discipelen van Jezus te zien. Evenzo verwijst hij in het andere twee Nieuwe Testament naar de publieke identiteit van degenen die Jezus volgen. Wanneer we nu de term '' christen '' gebruiken om een ​​gelovigen van Jezus Christus te noemen, kan hij zichzelf vinden in de protestantse familie of in de orthodoxe familie. De meeste volgers die uit andere christelijke religies komen, zouden zich identificeren als christenen, terwijl degenen die het katholieke geloof volgen, zouden identificeren als katholiek en niet -christelijk.

  Protestant-protestant voor protestant

  In dit opzicht, voor christenen die graag een kwaliteitspriesteroutfit willen hebben, zullen onze prachtige priesterpriesterkostuums zeker leuk vinden. We bieden ook verschillende Katholieke sieraden aan de christelijke gemeenschap voor degenen die graag een herinnering aan zijn religie willen houden.

  B. Katholieke bijbelse leer

  DE Leer van de katholieke kerk Kom uit twee bronnen die zijn: de heilige geschriften van de Bijbel en de heilige traditie. Katholicisme, net als het christendom, beschouwt de Bijbel als een verzameling canonieke boeken in twee delen: deOud en het Nieuwe Testament. Deze boeken worden gekenmerkt door te zijn geschreven door menselijke auteurs onder de inspiratie van de Heilige Geest, en daarom het inherente Woord van God. De katholieke kerk leert de doctrines van Jezus Christus zoals ze worden overgedragen in het Nieuwe Testament van de Bijbel. De laatste verzendt de leringen, de psalmen en de verhalen van de Joodse profeten. De katholieke religie behoudt een traditie van religieuze monniken die dateert uit het begin van de middeleeuwen en later zelfs. Katholiciteit is gebaseerd op de hele Bijbel, en meer in het bijzonder, alle gedetailleerde leringen van Jezus gegeven in het Nieuwe Testament. En het is ook om deze reden dat de bijbelse geschiedenis van Christus veel pagina bevat! Je kunt dit zien op dit sublieme religieuze tableaau.📖

  C. overtuigingen van katholieken en christenen

  Terwijl het katholicisme predikt en gelooft dat de rooms -katholieke kerk het hoogste gezag is, omvat het christendom alle kerken. Katholieken volgen ook de leer van Jezus Christus, maar doen het door de kerk dat zij de weg naar Jezus beschouwen. Ze geloven in de speciale autoriteit van de paus waarin andere christenen niet geloven en vrij zijn om de individuele leringen en de interpretaties van de Bijbel te accepteren of af te wijzen. Dat gezegd hebbende, het belangrijkste doel van katholieken en christenen is altijd op zoek naar de Sorry voor onze zonden door het christelijk geloof in Jezus Christus. Dit is om de manifestatie van het koninkrijk van God op aarde te creëren en de prestatie van de hemel en in de daarbuiten.🙌

  Gebed tot de hemel God

  D. Verschil tussen katholiek en protestant

  Bijbelse interpretatie

  De meeste niet -katholieke christenen zijn in feite protestanten. De verschillen tussen katholieken en protestantse christenen zijn te wijten aan hun Interpretatie van de Schrift, regels en wetten. Het fundamentele verschil ligt in de manier waarop zij geloven dat we door God moeten worden geaccepteerd, verwelkomd in de hemel, en hoe we de hel kunnen vermijden. Een van de Christelijke overtuigingen Essentieel ook, is dat zij geloven dat Jezus stierf voor onze zonden, en als zodanig hoeven we alleen in God te geloven om toegang te krijgen tot de hemel en door Hem te worden geaccepteerd (Romeinen 4: 6). DE Katholieken Aan de andere kant geloof je dat wat je in het leven doet net zo belangrijk is als in God en in Jezus geloven. Onze acties in het leven bepalen of we het waard zijn om de hemel binnen te gaan. Alleen geloof gedragen in God en in Jezus is niet genoeg. 

  Protestant katholieke priester

  Paus van het christendom '' FransÇois ''

  Een ander heel belangrijk punt dat een christen onderscheidt en een katholiek is daar PausrepresentatieKatholieken geloven dat de paus hieronder de vertegenwoordiger van God is,n zo lang als Leider van de katholieke kerk. De paus heeft gezag over de interpretaties van de heilige Schrift. De regels die de paus heeft ingeprent, zijn de wet en moeten worden gerespecteerd, alsof zij het Woord van God zijn. Omgekeerd zijn de protestanten in totaal teleurstelling over de katholieken en weigeren de paus categorisch soevereiniteit.

  Pauskatholiek-françois

  Doop van Christus

  De christenen Protestanten Geloof dat als je eenmaal gelooft en geloof hebt in Jezus Christus, je opnieuw bent geboren. Het is niet U hoeft niet te worden gedoopt Om christen te zijn. Dankzij de geschriften die aan u worden overgedragen, ontvangt u Christus en wordt u dan gedoopt. DE Katholieken Aan de andere kant, geloof dat wij Weer geboren op de doopdag. De doop voor katholieken is daarom de weergave van het sterven met Christus en van het opstaan ​​met Hem.

  De doop is daarom een ​​gedenkwaardig moment voor katholieke christenen. Elke doop wordt gevierd en de ouders van het kindreserve deze dag om een ​​groot feest te organiseren. Je vindt dan Tabel decoratie voor de doop En gasten die geschenken aan het kind aanbieden en deze heilige dag vieren met ouders.

  Katholieke doop

  E. Verschil tussen het boeddhisme en het christendom

  Als je geïnteresseerd bent in het kennen van het verhaal van Boeddha en het begin van de praktijk van het boeddhisme, willen we dit artikel delen: Buddisme in het land van Japan Over de boeddhistische religie gesproken. Je kunt dan de christelijke religie vergelijken met die van het boeddhisme om te weten wat hen onderscheidt. De site die dit artikel presenteert, wordt genoemd: Au-coeur-du-japon.com.

  3) Geschiedenis van het rooms -katholicisme

  A. De opkomst van het katholieke christendom

  In een onafgemaakte vorm, het geheelOude verhaal En de lessen van katholiciteit zijn geschreven in het Nieuwe Testament. DE Handelingen van de Apostelen begin met een beschrijving van de discipelen van Jezus Jeruzalem. Maar aan het einde van haar verhaal ontwikkelde de christelijke gemeenschap enkele criteria om het verschil te bepalen tussen onderwijs en authentiek apostolisch gedrag. De daaropvolgende brieven van het Nieuwe Testament bevelen aan dat de lezers houden wat hen is toevertrouwd (1 Timotheüs 6:20) en om te vechten voor het christelijk geloof dat naar de heiligen werd overgedragen (Jude 3). Dit Katholieke opleiding Spreekt over de christelijke gemeenschap die tot doel heeft het over te dragen dat het lichaam van Christus de volheid is van degene die alle dingen in alles vult. Het is duidelijk dat deze katholieke kenmerken zijn uitgeroepen als reactie op opposities die deze leer in tegenspraak zijn.

  Lichaam en bloed van Christus

  B. De katholieke kerk in de middeleeuwen

  Gedurende de duizend jaar van Middeleeuwen, Van de val van Rome tot de Renaissance, is de overdracht van het heilige Woord van God volwassen geworden en heeft zichzelf opgelegd als de vooraanstaande autoriteit aan de kerk. Het religieuze leven heeft nieuwe vormen aangenomen en de discipel trouw van Jezus Christus heeft de geografische grenzen van het christelijke geloof verbreed. De evangelische missies werden meestal geregisseerd door monniken, die ook de tradities van het klassieke onderwijs behouden. Na het jaar 1000, de Kathedraalscholen Kloosters vervangen als culturele centra en nieuwe vormen van leren verschenen. Kathedraalscholen werden op hun beurt verdrongen door universiteiten, die een Katholieke opleiding door Arabische geleerden geïnspireerd op het werk van Aristoteles. DE Schoolopleiding, de sterk geformaliseerde filosofische en theologische systemen ontwikkeld door de middeleeuwse meesters, domineerden het rooms -katholieke denken tot de 20e eeuw. Ze hebben bijgedragen aan de opleiding van de Europese intellectuele traditie.👨‍🎓

  C. Begin van de doctrine van de kerk

  Evolutie van het christendom

  In de 10e eeuw, de religieuze en culturele gemeenschap die bekend staat als ''Christendom'' was naar voren gekomen en was klaar om een ​​langere periode van groei en uitbreiding in te voeren. D 'Belangrijke vooruitgang was echter lang voor deze periode uitgevoerd. Van de laatste jaren van het Romeinse rijk zijn de centrale instellingen van het middeleeuwse katholieke christendom geleidelijk geëvolueerd en de basis van de grote vooruitgang van het einde van de middeleeuwen geplant.

  De oprichting van de christelijke theologie

  Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het einde van de oudheid en het begin van de middeleeuwen voor het rooms -katholicisme en alle vormen van het christendom, was deOpkomst van christelijke theologie. In de 2e en derde eeuw probeerden christelijke apologen hun christelijk geloof uit te leggen aan hun heidense tijdgenoten in de filosofische woordenschat van die tijd. Het is echter alleen 4e en 5e eeuw dat fundamentele christelijke christelijke doctrines zijn vastgesteld. DE Eerste Raad van Nicea En alle anderen die volgden, formuleerden de doctrines over de aard van de goddelijkheid en de persoon van Christus.

  Eerste Raad van Nicea

  D. vaders van de Latijnse kerk: katholiek

  De meest vooraanstaande en de meest invloedrijke theoloog, vader van de Latijnse kerk was Saint Augustinus van Hippone (354-430). Zijn leringen over de sacramenten, redding en de Drie -eenheid bleven het startpunt voor discussies voor christelijke denkers in de middeleeuwen en daarna. Zijn monumentale stad van God zorgde voor een christelijke filosofie van geschiedenis en een nieuwe manier om de menselijke samenleving en zijn relatie met God te begrijpen. De werken van Augustin waren een stijlmodel, Latijn, geleerd en elegant. Net als de preken van Saint Ambroise (339-397) Presentatie van zijn excommunicatie van '' Theodose '' in 390 die belangrijke eerdere creëerde. Een andere vader van de kerk, Saint Jerome (c. 347-419/420), die een Latijnse vertaling produceerde van de Bijbel '' La Vulgate '' die zal dienen als een standaardtekst voor de komende eeuwen. Later, kerkelijken, inclusief Césaire d'Arles (c. 470-542) en Isidore van Sevilla (c. 560-636), produceerde een formidabel corpus van christelijke opmerkingen en andere studies die afhankelijk zijn van de basis Kerkvaders.

  Vaders van de Latijnse kerk

  E. Schism 1054 tussen het oosten en het westen

  Aan het einde van de 8e eeuw werd de kerk een volledig westerse entiteit, die zijn alliantie verbrak met de keizers van Constantinopel en een nieuwe alliantie met de Carolingische dynastie opgericht (opgericht in 751). Aan het begin van de middeleeuwen, De spanningen tussen Rome en Constantinopel namen toe, wat uiteindelijk leidde Grand Schism van 1054. DE Westerse en oosterse kerken waren verdeeld Meer aan het begin van de 8e eeuw. De verdeling van deze twee kerken was te wijten aan het imperiale programma van het iconoclasma: het verbod op de verering van de beelden van Christus en de heiligen, de toegenomen belastingheffing van Rome door Constantinopel en de ongeschiktheid van de Byzantijnse keizer om het pausdom en zijn Territories verdorvenheden van de Lombard -invasie. Hoewel er geen overeenstemming had kunnen worden bereikt, maakte het initiatief de weg vrij voor een revolutie in pauselijke diplomatie en in de institutionele oriëntatie van de kerk in Rome. Zelfs als de formele breuk tussen de twee kerken pas drie eeuwen later tussenbeide kwam, verergerde de verschillen op het inbrengen van de Filioque -clausule in de credo de spanningen tussen Orient en West.

  Schism 1054 West Orient

  4) Vol religieus artikel Voor alle christenen: katholieken, protestanten of orthodox

  Je kent nu de oorsprong van katholieke woorden, de betekenis ervan en waarom er religies zijn die er onderscheid maken.

  delen :

  3 opmerkingen

  Benoît

  28 mei 2024

  Bonjour Béatrice,

  Le christianisme a évolué depuis les enseignements originaux de Jésus-Christ. Après sa mort, ses disciples ont structuré les pratiques religieuses. Au 4e siècle, sous Constantin, le christianisme est devenu la religion officielle de l’Empire romain. Des rites comme la communion, les processions, les chants liturgiques, et l’utilisation de bougies et de statues se sont développées progressivement pour rendre la foi tangible et accessible. Bien que Jésus n’ait pas explicitement demandé ces rites, ils ont été créés pour unir et guider les fidèles dans leur pratique religieuse. Soyez bénis

  Béatrice

  28 mei 2024

  10 avril 2024

  Salut !

  En quelle année le christianisme puissant et miraculeux de Jésus-Christ est devenu la religion catholique triste avec des gens qui mangent des hosties en croyant manger Dieu, chantent ensemble, allument des bougies, marchent dehors en portant des statues de Jésus, Marie, Joseph ?

  Jésus-Christ n’a pas demandé de faire ça.

  Béatrice

  Lavie Mushagalusa

  27 okt. 2022

  Merci infiniment

  Om een ​​reactie te schrijven