🙏 Aankondiging: kleine gebedsboeken en wereldpelgrims aangeboden met levering Vrij

🙏 Bookstore en Boutique - levering Vrij | Bezoek het centrum

Gebed in Saint Joseph

prière-à-saint-joseph
redacteur-chretien-Benoit

Geschreven door Benoît Santos - Bijgewerkt 8 jun. 2024

Samenvatting :

  Kent u Saint Joseph? Beheerst u zijn gebed?

  We waren geïnteresseerd in Saint Jospeh om u over dit onderwerp te verlichten. Hier is kort wat we kunnen zeggen:

  Als u op zoek bent naar werk, is accommodatie, familie, gebed in Saint Joseph erg beroemd. Het is genoeg dat het wordt gezegd met geloof en voor een specifiek spiritueel doel. 

  In dit artikel zult u hebben:

  • Gebed in Saint Joseph;

  • De Novena in Saint Joseph;

  • De toewijding van het gezin in Saint Joseph.

  Genoeg tijd, laten we nu beginnen! 

  Gebed in Saint Joseph

  Afbeelding-de-Saint-Joseph

  Voor jou, ô Gezegende Joseph, aangescherpt door de verdrukking, we hebben een beroep en we vertrouwen uw beschermheerschap met vertrouwen, na dat van uw zeer heilige vrouw. Door deze heilige schakel van liefdadigheid die u verenigde met de Maagd Maria, Moeder van God, en door de vaderlijke liefde die u naar het kind Jezus hebt gebracht, kijken we u, met een welwillende blik op de lieve erfenis Moge Jezus Christus kochten met zijn bloed, en bij uw kracht en uw hulp, houd onze behoeften vast. Bescherming, ô -voogd van de goddelijke familie, de gekozen nakomelingen van Jezus Christus: logboeken van ons, o geliefde Vader, de fouten en de ondeugden die de wereld richten; Help ons uit de hemel in deze strijd met de kracht van duisternis, o onze krachtigste beschermer; en zoals je ooit uit de dood hebt gered, verdedigt het bedreigde leven van het kind Jezus nu de Heilige Kerk van God tegen vijandige vallen en alle tegenspoed; En breid uw beschermheerschap uit naar ieder van ons, zodat we door uw voorbeeld en dankzij uw hulp deugdzaam kunnen leven, vroom kunnen sterven en eeuwige gelukzaligheid in de hemel kunnen bereiken.

  AMEN.

  Nivaine in Saint Joseph 

  1. O Saint Joseph, mijn beschermer en mijn advocaat, ik gebruik je, zodat je de genade smeekt waarvoor je me ziet kreunen en voor je smeekt. Het is waar dat de huidige pijn en bitterheid de juiste straf van mijn zonden kan zijn. Door mezelf schuldig te herkennen, zal ik om deze reden de hoop verliezen om door de Heer te worden geholpen? "Oh nee !" - Antwoorden uw grote toegewijde Saint Thérèse - "Zeker niet, oh arme zondaars. Doe een behoefte, zo serieus als het is, tot de effectieve voorbede van de patriarch Saint Joseph; ga naar hem met oprecht geloof, en je zult zeker gehoord worden in jouw vragen ". Met zoveel vertrouwen verschijnt ik daarom voor u en pleit ik medelijden en genade. Deh!, Zoveel mogelijk, O Saint Joseph, help me in mijn beproevingen. Vul mijn gebrek en, krachtig dat je bent, zorg ervoor dat, nadat ik door je vrome voorbede de genade heb verkregen die ik smeek, ik kan terugkeren naar je altaar om het eerbetoon aan mijn dankbaarheid te brengen. 

  Onze Vader - ik begroet u Maria - glorie voor God.

  Saint-Joseph-et-Jesus

  2. Vergeet niet, O Barmhartige Saint Joseph, dat niemand in de wereld, zo grote zondaar als hij is geweest, je nooit heeft gebruikt en teleurgesteld is geweest over geloof en hoop in je geplaatst. Hoeveel genaden en gunsten heb je verkregen voor de getroffen! De patiënten, de onderdrukten, de laster, de verraad, de verlaten, hebben allemaal hun gebeden gezien door uw bescherming te gebruiken. O grote heilige, sta me niet toe om de enige te zijn onder zoveel anderen die zonder uw comfort blijven. Laat me je vriendelijkheid en je vrijgevigheid zien, en je bedanken, ik zal in je de vriendelijkheid en genade van de Heer verheffen.

  Onze Vader - ik begroet u Maria - glorie voor God.

  3. O Verheven hoofd van de heilige familie, Ik aanbid je diep en ik roep je op met heel mijn hart. Aan de getroffen, die voor mij tot u bad, hebt u troost en vrede, genaden en gunsten verleend. Zo verwaardigd om mijn trieste ziel te troosten, die geen rust vindt in het midden van de onrechtvaardigheden waarvan zij het slachtoffer is. Jij, heel wijs heilig, zie je al mijn behoeften in God voordat ik ze zelfs uit mijn gebed uitte. U weet daarom heel goed hoeveel de genade die ik vraag, noodzakelijk is. Geen enkel menselijk hart kan me troosten; Door jou hoop ik getroost te worden, geef me, o Saint Glorieux. Als je me de genade geeft die ik zo veel aandringen, beloof ik dat ik de toewijding aan je moet verspreiden, om de werken te helpen en te ondersteunen die in je naam opstaan ​​om zoveel ongelukkige en arme stervende sterven te helpen. O Saint Joseph, trooster van de getroffen, heb genade met mijn pijn!

  Onze Vader - ik begroet u Maria - glorie voor God.

  Bibliotheque-christelijk

  Zeven smeekbeden voor Saint Joseph 

  O God, kom te hulp.

  Heer, kom snel te hulp.

  Glorie aan Saint Joseph...

  • Zeer lieve heilige Joseph, ter ere die de eeuwige vader je heeft gemaakt door je op te voeden om zijn plaats op aarde met de zijne te maken Zoon Jezus, en om zijn vermeende vader te zijn, zorg ervoor dat ik de genade die ik wil.

  Glorie aan Saint Joseph... 

  • Zeer lieve heilige Joseph, door de liefde die Jezus heeft gehad, die u als een teder herkent en Vader als een respectvolle Zoon gehoorzam, smeekt van God de genade die ik u vraag.

  Glorie aan Saint Joseph... 

  • Zeer zuivere heilige Joseph, voor de zeer specifieke genade die je van de Heilige Geest hebt ontvangen, toen hij je in het huwelijk zijn eigen vrouw gaf, onze eigen liefste moeder, smeekt van God de genade dat je zoveel gewenst hebt.
  Saint-Joseph-Prier

  Glorie aan Saint Joseph...

  • Zeer mals Sint Josef, Voor de puurste liefde met wie je van Jezus hield zoals je Zoon en je God, en Maria als je geliefde vrouw, bidt de zeer hoge God, laat me me de genade geven waarvoor ik je smeken 

  Glorie aan Saint Joseph...

  • Zeer lieve heilige Joseph, vanwege de grote vreugde die je hart heeft ervaren door te praten met Jezus en Maria en hen te dienen, dat de zeer barmhartige God me de genade geeft die ik zoveel wil.

  Glorie aan Saint Joseph...

  • Zeer gelukkige heilige Joseph, voor het geluk dat je moest sterven in de armen van Jezus en Maria, en om getroost te worden in je pijn en je dood, die je krachtige voorbede voor mij verkrijgt van God de genade waarvoor ik bid.

  Glorie aan Saint Joseph...

  • Zeer glorieuze heilige Joseph, door de verering die het hele hemelhof voor u heeft, als een vermeende vader van Jezus en echtgenoot van Maria, verleent de verzoeken die ik u met een levend geloof doe, door de genade te verkrijgen die ik zo veel wens . Zo zal het zijn.

  Glorie aan Saint Joseph...

  - Bid voor ons, o Gezegende Joseph.

  - zodat we het de beloften van Christus waardig hebben gemaakt.

  Gebed :

  Almachtige God, die in uw liefdesplan het begin van onze verlossing wilde toevertrouwen aan de welwillende zorg voor Saint Joseph, door zijn voorspraak, geeft de kerk dezelfde trouw om het reddingwerk uit te voeren. Door Christus, onze Heer. Amen.

  Gebed in Saint Joseph de werknemer.

  (1 mei)

  O Saint Joseph, een vermeende vader van Jezus en een zeer pure echtgenoot van Marie, die Nazareth ervaren de waardigheid en het gewicht van het werk, het accepteren van gehoorzaamheid aan de wil van de Vader en om bij te dragen aan onze redding, help ons om dagelijks werk een hoogtepunt te maken; Leer ons om van de werkplek een "gemeenschap van mensen" te maken, verenigd door solidariteit en liefde; Geef alle werknemers en hun families aan gezondheid, sereniteit en geloof; Zorg ervoor dat de werklozen snel een waardige bezetting vinden en dat degenen die het werk van je leven hebben geëerd, profiteren van een lange en goed opgegeven rust. We vragen het voor Jezus, onze Verlosser en voor Maria, uw zeer kuise vrouw en onze zeer lieve moeder. Amen 

  Wijding van het gezin in Saint Joseph 

  Glorieuze Saint Joseph, kijk naar ons in uw aanwezigheid, onze harten vol vreugde omdat we van plan zijn, hoewel inheems, in het aantal van uw gelovigen. Vandaag willen we op een bepaalde manier de dankbaarheid tonen die onze ziel vult voor gunsten en de genaden hebben aldus gemeld dat we continu van u ontvangen. 

  Bedankt, lieve Saint Joseph, voor de enorme voordelen die je ons hebt gegeven en die je ons constant hebt gegeven. Bedankt voor alle ontvangen eigendommen en voor de tevredenheid van deze gelukkige dag, omdat ik de vader (of de moeder) ben van deze familie die zich op een bepaalde manier aan u wil wijden. Pas op, oh glorieuze patriarch, van al onze behoeften en de verantwoordelijkheden van het gezin.

  Sint Josef

  Alles, absoluut alles, we vertrouwen u toevertrouwen. Geanimeerd door de vele aandacht die we hebben ontvangen, en nadenken over wat onze heilige Thérèse -moeder van Jezus zei dat je in haar leven de genade voor haar hebt verkregen dat ze je smeekte, durven we met vertrouwen dat je bidt om ons hart te transformeren in brandend in branden Vulkanen van ware liefde. Dat alles wat hen benadert, of dat hen op de een of andere manier betreft, ontstoken blijft door dit immense vuur dat het goddelijke hart van Jezus is. Krijg voor ons de immense genade van leven en sterven van liefde.

  Geef ons de zuiverheid, nederigheid van het hart en de kuisheid van het lichaam. Ten slotte, u die beter weet dan wij onze behoeften en onze verantwoordelijkheden, zorgt u voor en verwelkom ze onder uw beschermheerschap.

  Verhoog onze liefde en toewijding aan de heiligste maagd en leid ons door haar naar Jezus, zodat we veilig kunnen doorgaan op het pad dat leidt tot gelukkige eeuwigheid. Amen.

  Geen gebed meer in Saint Joseph 

  O Saint Joseph met u, door uw voorspraak

  We zegenen de Heer.

  Hij heeft je gekozen onder alle mannen

  om de kuise echtgenoot van Marie te zijn

  en de vermeende Vader van Jezus.

  Je hebt permanent gekeken

  met bijzondere aandacht

  De moeder en het kind

  Om hun leven te beveiligen

  en sta hen toe hun missie te vervullen.

  schilderen-saint-joseph

  De Zoon van God heeft ermee ingestemd om u als Vader aan u te onderwerpen,

  Tijdens zijn jeugd en adolescentie

  En om de leringen voor het leven van je man van jou te ontvangen.

  Nu sta je aan de zijde.

  Blijf de hele kerk beschermen.

  Onthoud gezinnen, jongeren

  En vooral degenen die in nood zijn;

  Door uw voorbede zullen ze accepteren

  Marie's moederlijke look

  en de hand van Jezus die hen helpt.

  Amen 

   

   

   

  @croix_chretiennes

  🙏 📖 Christelijk gebed in Saint Joseph: Help ons

  ♬ zijn origineel - Cross_chretian

   

   

  Riep Saint Joseph op om liefde, werk of accommodatie te vinden 🙏 

  Daar Gebed in Saint Joseph, wanneer het negen opeenvolgende ochtenden wordt gemediteerd om enige gunst te krijgen, wordt het altijd verleend. Het is daarom belangrijk om er echt voor te zorgen dat u wilt wat u vraagt. Het wordt meestal ingeroepen wanneer u op zoek bent naar liefde, werk, huisvesting. We hebben een ander gebed zo belangrijk als het is. Pirère in St Michel Archange.

  delen :

  Om een ​​reactie te schrijven