🙏 Aankondiging: kleine gebedsboeken en wereldpelgrims aangeboden met levering Vrij

🙏 Bookstore en Boutique - levering Vrij | Bezoek het centrum

Lam van God: betekenis van woord

agneau-de-dieu
redacteur-chretien-Benoit

Geschreven door Benoît Santos - Bijgewerkt 28 apr. 2024

Samenvatting :

  Wil je begrijpen waarom Jezus het Lam van God wordt genoemd? En wat heeft het hem verdiend?

  Gezien onze zeer geavanceerde kennis over het onderwerp van de Bijbel. We hebben besloten om uw vragen te beantwoorden en uw schaduwen te verlichten.

  De Heer Jezus Christus wordt het Lam van God genoemd in het boek Johannes 1.29 en in Johannes 1.36. Omdat zijn dood het perfecte en laatste offer van zonde is. Om te begrijpen wie Christus was en wat Hij heeft bereikt, moeten we beginnen met het Oude Testament, dat profetieën bevat over de komst van "Sacrifice of Guilt" van Jezus Christus.

  Naarmate je verder gaat met je lezing, zul je ontdekken:

  • Wat betekent een lam van God;
  • Waarom noemen we Jezus het Lam van God;
  • En wat dit goddelijke lam verandert in de benadering van de mens met God.

   Laten we het artikel zonder vertraging beginnen!

   Wat bedoelt God?

   Lamb-Dieu-definitie

   Om de punten van deze vraag te verbinden, moet u terugblikken in de geschiedenis en context van het Oude Testament. Dieroffers zijn overal in de boeken van Oude Testament. Deze Bloedaanbiedingen diende als tijdelijke dekking voor zonde. In Leviticus 4:35 krijg je een duidelijk beeld van het proces en het doel. Dankzij dit aanbodproces worden de mensen gezuiverd voor hun zonde, worden alleen met de Heer.

   Het doel van dierenoffers en aanbiedingen was dus het doel heiliging, gerechtigheid (of het recht om voor God te staan) en vergeving. Hebreeën 9:22 benadrukt ook het belang van bloedaanbod en zegt: "Volgens de wet van Mozes is in feite bijna alles gezuiverd met bloed. Zonder bloedvergieten is er geen vergeving. Samenvattend was het het leven onder de wet.

   De mensen wisten dat als de zonde aanwezig was, een offer nodig was voor de aflossingDeze verschillende opofferingspraktijken in cultuur Joods vaak betrokken lammeren. Dit dier had een zeer belangrijke plaats in religie. De lammeren staan ​​bekend om hun witte jurk en wit is een symbool van zuiverheid en netheid.

   Waarom noemen we Jezus het Lam van God?

   Lam van God, is de naam van de Heer Jezus Christus die verscheen in deEvangelie van Jean. Het verschijnt in Johannes 1:29, waar Johannes de Doper Jezus ziet en roept uit: "Hier is het Lam van God die de zonde van de wereld heeft verwijderd." Lam van God verwijst in christelijke leringen naar Jezus Christus, in zijn rol als perfect offeraanbod.

   Christologische argumenten dissociëren de term van het concept van het Oude Testament van "zondebok". DE heer Jezus wordt daarom het Lam van God genoemd, want Hij draagt ​​de zonde van deze wereld. Door hem kan de mens naar God gaan. Daar Christelijke doctrine beweert dat Jezus ervoor koos om in Golgotha ​​te lijden als een teken van zijn volledige gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader.

   Hij leed als agent en dienaar van God. Het lam van God Oosten Aldus gekoppeld aan dePascal Lamb Pascha, dat als fundamenteel wordt beschouwd en volledig deel uitmaakt van de boodschap van het christendom. Een lam van God anders dan een dier dat, na te zijn gedood, opkomt om te overwinnen. Het verschijnt verschillende keren in het boek van de Apocalyps en wordt indirect genoemd in de Pauline -geschriften.

   Wat betekent Jezus voor het Lam van God?

   Lagneau-Dieu-Jesus

   De meesten van ons stellen zich voor dat lammeren zoals Witte dieren. Overvraag gokken in groene weiden die teder in de armen van hun herder worden gedragen. De lammeren vertegenwoordigen zoetheid, zuiverheid en onschuld. Dit is een van de meest tedere beelden van Christus in de Nieuwe TestamentDe uitdrukking "Lam van God" zou veel meer verontrustende beelden hebben opgeroepen voor degenen die Johannes de Doper hoorden begroet, Jezus met deze woorden.

   Ze brachten een lam mee dat ze hadden gevoed en gewassen, het beste dier van hun kleine kudde. DE offer Bloedig met een onschuldig dier had geen levend beeld gegeven van de gevolgen van de overtreding van de mozaïekwet. John moest toch zijn luisteraars shockeren door de uitdrukking "Lam van God" toe te passen op een levende man. Als we zowel tot Jezus als het Lam van God bidden, bidden we tot degenen die vrijwillig zijn leven hebben gegeven.

   Degene die zijn leven gaf om zijn eigen lichaam de straf van te nemen Onze zonden en zonden over de hele wereld. Jezus, het Lam van God, was ons offer voor eens en voor iedereen die reageerde op de behoefte van God van een bloedoffer. Hij had het perfecte offer van liefde gebracht die de mogelijkheid van een eeuwige verandering in de wereld bracht. De verwijzing naar Christus is "het Lam van God" omdat Jezus een perfect aanbod van zuiverheid en netheid was. Hij deed niets buiten de Vader en was zonder zonde, hoewel hij een man was.

   Waar vinden we de term "Lam van God" in de Bijbel?

   Agneau-de-Dieu-Vainqueur

   Johannes 1:29 is een van de meest populaire verzen waar deze referentie aan Jezus wordt gevonden. Het was de documentatie van Johannes de Doper die Jezus zag en roept "Look!" Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt! Het wordt ook opnieuw gebruikt in Johannes 1:36 wanneer Jean opnieuw uitroept, wat er twee brengt discipelen van Johannes om Jezus te volgen.

   Deze verzen zijn een directe indicatie van het karakter en het doel van het personage de zoon van God. De Apocalypse verwijst ook meerdere keren naar "The Lamb of God" in de context van het einde der tijden. Apocalypse 12: 11 verklaart: "En zij versloeg hem vanwege het bloed van het lam. Apocalypse 21: 27 verwijst ook naar het "Book of Life of the Lam of God".

   Romeinen 8: 3 vat perfect het antwoord op deze vraag samen. Hij verklaart: "De wet van Mozes kan ons niet redden vanwege de zwakte van onze zondige aard. Dus God deed wat de wet niet kon doen. Hij stuurde zijn eigen zoon naar een lichaam als de lichamen die we als zondaars hebben. En in dit lichaam verklaarde God het einde van de zonde controle over ons door zijn zoon in offer te geven ons tekens.

   Wat is de impact van de dood van Jezus op de benadering van de mens met God?

   Lagneau-Dieu-Berger

   Hebreeuws 10: 19-22 verklaart het gewicht van dedaad van Jezus Door te zeggen: "Aldus, lieve broeders en zusters, kunnen we moedig de zeer heilige plaats van de hemel betreden vanwege het bloed van Jezus. Door zijn dood opende Jezus een nieuw en stimulerend pad door het gordijn in de zeer heilige plaats. Omdat we een grote opofferings soeverein hebben die heerst over het huis van God. Laten we rechtstreeks de aanwezigheid van God binnengaan met een oprecht hart dat hem volledig vertrouwt.

   Omdat ons schuldige geweten is besprenkeld met het bloed van Christus om ons te zuiveren, en onze lichamen werden gewassen met zuiver water. JVerwerft 4: 8 begint ook door te zeggen "benader God en Hij zal je benaderen". Het is alleen te danken aan het Lam van God dat we God kunnen benaderen. Het resultaat van de aanpak is het begin van ons geloof en een manier om eruit te komen zondecyclus.

   Wanneer Jezus het Lam van God wordt genoemd in Johannes 1:29 en Johannes 1:36, verwijst het naar Hem als het perfecte en ultieme offer voor zonde. In feite heeft het hele offersysteem dat door God in het Oude Testament is gevestigd, de grond voorbereid voor de komst van Jezus Christus, wat het perfecte offer is dat God zou bieden als een verzoening voor de zonden van zijn volk (Romeinen 8: 3; Hebreeën 10).

   Wat brengt de opoffering van Jezus ons vandaag?

   Agneau-de-Dieu-Fils-Du-Père

   Vóór Jezus Christus verklaarde het belangrijke offer dat lammeren betrokken was In de tempel van Jeruzalem. Elke ochtend en elke avond werd een lam in de tempel opgeofferd voor de zonden van de mensen (Exodus 29: 38-42). Deze dagelijkse offers, net als alle anderen, waren gewoon gericht op het oriënteren van mensen op de Perfect opoffering van Christus aan het kruis. In feite komt het moment van de dood van Jezus aan het kruis overeen met het moment waarop het avondoffer in de tempel werd gebracht. DE Joden Vanaf die tijd kende ook de profeten van het Oude Testament.

   Jeremiah en Jesaja, die de komst hadden voorspeld van degenen die "als een lam van God" zouden worden gebracht en wiens lijden en opoffering Israël zou verlossen. Natuurlijk was deze persoon niemand anders dan Jezus Christus, "het Lam van God". Als het idee van een opofferingssysteem Misschien lijkt het je vandaag vreemd, het concept van betaling of restitutie is we gemakkelijk te begrijpen. We weten dat het salaris van zonde de dood is (Romeinen 6:23) en dat onze zonde ons van God scheidt.

   Daar Bijbel Leert duidelijk dat iedereen een zondaar is en dat niemand vlak voor God is (Romeinen 3:23). Vanwege onze zonden zijn we gescheiden van God en zijn we schuldig voor hem. Daarom, de enige hoop Dat we kunnen hebben, is dat hij ons een manier biedt om met zichzelf te verzoenen. Dit is wat hij deed door zijn Zoon Jezus Christus te sturen om aan het kruis te sterven. Christus stierf om zonde bloot te stellen en de prijs te betalen van de zonden van allen die in hem geloven.

   Het belang van het offer van Jezus

   Jezus-sauveur

   Door zijn dood aan het kruis als een perfect offer van God voor zonde en de zijne Opstanding drie dagen later. Jezus Christus gaf het eeuwige leven aan allen die in Hem geloven. Het feit dat God zelf heeft voorzienaanbieding die onze zonden uitbreidt, maakt deel uit van het glorieuze goede nieuws van deEvangelie.

   Dit goede nieuws wordt duidelijk verklaard in 1 Petrus 1: 18-21: "Omdat je weet dat het niet is met bederfelijke dingen zoals het zilver of het goud dat je hebt gekocht uit het ijdele leven dat je door je voorouders bent overgedragen, maar met de kostbaar bloed van Christus, een lam zonder defecten. »»

   Het is gekozen vóór de oprichting van de wereld, maar is de laatste tijd voor jou onthuld. Door hem geloof je in God, die het heeft verzwakken van de doden en verheerlijkt het, en dus zijn uw geloof en uw hoop in God.

   Het lam van God als een religieus symbool

   Lamb-Dieu-ondertekenning

   Vaak in de decoraties van Pasen, We zien: kippen, eenden, konijnen, enz. Maar er is ook het symbool van het Lam van God dat een speciale plaats en betekenis heeft. Het liturgische symbool van Pasen is het Lam van God. Het lam van God is een symbool van eenvoud, onschuld, kuisheid en gehoorzaamheid. Lam van God met een rode banner, Symbool van passie, dood en opstanding van Christus enEucharistie.

   De Bijbel verwijst vaak naar de symboliek van het Lam van God. Hij bezet een speciale plaats in de cirkel van de Judaïsche cultuur. Joden aangeboden Yahweh Lambs In een dagelijks offer in het bijzonder op de dag van de sabbat en op feestdagen. Voor christenen is het Lam van God een symbool van de passie, dood en opstanding van Jezus Christus. Op Paasdag reciteren ze de woorden van Gloria met meer begrip.

   Ze bidden tot het Lam van God voor de heilige Gemeenschap. Hoewel hij een historisch moment in het schilderen heeft, neemt het symbool van het Lam van God een grote plaats in ambachten in. Zo is het lam van God, gewond en geïmmoleerd, maar tegelijkertijd als overwinnaar, een echt bijbels symbool. Het Lam van God als een symbool van Jezus Christus heeft de kunst eeuwenlang overleefd.

   Een gebed tot ons Lam van God

   Gebed-L-Agneau-Divin

   Jezus, ons kostbare Lam van God: Dank u, Heer, voor het innemen van mijn plaats, voor het zijn gestorven van de dood die mijn zonden verdienen. Bedankt, want dankzij jou kan ik rechtstreeks naar God gaan. In de Bijbel scheurde je het gordijn in twee en maakte je een manier voor ons. Vanwege je dood kan ik met vertrouwen voor God gaan door hem volledig te vertrouwen. Jouw bloed gezuiverd. Dank u Heer Jezus!

   Omdat je ons Lam van God bent, heb je een pad getraceerd voor ons om te worden getransformeerd van zonde. We weten dat de wet alleen maar kan onthullen Onze zonden, niet redden. Jij, die hebben versloeg zonde En hij regeert niet langer in ons leven. Bedankt Jezus! Dankzij je offer kan ik veilig zijn. Ik kan vrij van anderen houden. Ik bid om een ​​leven te kunnen leiden dat de oproep die u ons heeft toevertrouwd, waardig is.

   Bedankt, Jezus, dat ik niets kan doen om te voorkomen dat je van me houdt. Je hebt me iets nieuws gedaan. Help me, Heer, om te leven bij de licht van deze liefde. Help me om voor mezelf te sterven en voor je te leven. Bedankt voor je ongelooflijke, gulle en transformatorliefde voor mij. Help me te leven in het licht van deze liefde. In uw naam bid ik, Amen.

    

    

   Bid voor het Lam van God dat de wereld beschermt tegen zonde

   Agneau-de-dieu-messe-de-la-triniet

   Het doel van dierenoffers en aanbiedingen was heiliging, gerechtigheid en vergeving. Hebreeën 9:22 benadrukt ook het belang vanaanbieding van bloed. In werkelijkheid was het leven onder de wet: de mensen wisten dat als de zonde aanwezig was, een offer nodig was voor verlossing. Deze verschillende opofferingspraktijken in de Joodse cultuur betroffen vaak lammeren.

   Het offer van de lammeren speelde een zeer belangrijke rol in het religieuze leven van de Joden en in het offersysteem. Toen Johannes de Doper Jezus beschreef "als een Lam van God die de zonde van de wereld verwijdert" (Johannes 1:29), hebben de Joden die het hoorden misschien onmiddellijk aan een van de vele belangrijke offers gedacht. Degenen voor wie hij stierf, vallen onder zijn bloed. Dit bloed zuivert degenen die ervan houden en al hun zonden zijn vergeven.

   Nu weet je wat de Betekenis van het Lam van God. Dankzij de informatie die we u over dit artikel hebben gegeven, kunt u alle mensen helpen die er nog steeds vragen over stellen.

   Als u geïnteresseerd bent in dit soort artikel, aarzel dan niet om onze bibliotheek te bekijken, u vindt veel interessante items. Hiertoe is hier een artikel over De betekenis van christelijke symbolen.

   delen :

   Om een ​​reactie te schrijven