🙏 Aankondiging: kleine gebedsboeken en wereldpelgrims aangeboden met levering Vrij

🙏 Bookstore en Boutique - levering Vrij | Bezoek het centrum

Tau Cross Betekenis: Kruis van François d'Assise

Croix-de-Tau-Signification
redacteur-chretien-Benoit

Geschreven door Benoît Santos - Bijgewerkt 28 apr. 2024

Samenvatting :

  Het kruis van Tau of Kruis van Saint Franciscus van Assisi is een van de christelijke symbolen die het meest worden gebruikt in het christendom, De "tau" vertegenwoordigt de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet.

  Niet te verwarren met het kruisbeeld, het tau -kruis is ook een Symbool dierbaar christenen. Soms de Kruis van Saint Franciscus van Assisi, ze herkent zichzelf gemakkelijk dankzij haar vorm in t. Wist je dat ? Ze haalt haar oorsprong uit de Hebreeuwse tradities die gedeeltelijk uit het Oude Testament worden verteld. 

  Zoals je in dit artikel zult zien, heeft het Tau Cross een opwindend verhaal dat al millennia heeft geduurd. Bovendien was het een van de weinige christelijke symbolen die zo lang hebben kunnen duren. We zijn dit grotendeels te danken aan Saint Franciscus van Assisi. 

  In dit artikel zul je vinden:

  • L 'Oorsprong van het tau -kruis

  • Daar Definitie van het tau -kruis

  • DE Redenen hebben christenen ertoe aangezet om het tau -kruis aan te nemen

  • Daar Betekenis van het tau -kruis

  Laten we het artikel nu beginnen.

  Kruis-tur

  Oorsprong van het tau -kruis

  « En de Heer zei tegen hem: gaat in het midden van de stad, in het midden van Jeruzalem, en drukt op de voorkant van de mannen die zuchten en die kreunen vanwege alle gruwelen die zich inzetten. Dit bijbelse vers (Ezechiël 9: 4) bewijst dat het tau kruising is van kapitaal belangrijk in het leven van gelovigen Sinds ten minste de tijd van Ezechiël.

  Kruis-tur

  Je moet begrijpen dat de tau de Laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. In die tijd hield hij een waardevolle besparingwaarde. Inwoners van Israël die lijden aan gruwelen in Jeruzalem die hem op hun voorhoofd trekken. Dit redde hen van uitroeiing. Hoe ? Onze Heer herkende hen als zijn trouwe gelovigen door dit zegel en spaarden hen. Van daaruit wordt het tau -kruis een Ware symbool van redding Voor gelovigen, wat vandaag nog steeds het geval is.

  Later, de Eerste christenen overgenomen het tau -kruis als een SYmbole van erkenning daartussen. Ze trokken het met name tijdens geheime vergaderingen in de catacomben. Het tau -kruis had hen van de vervolging gered. Nogmaals, dit symbool heeft zijn sparende kracht aangetoond. Maar in dit stadium hebben christenen hem al geassocieerd met het Messias Cross. Je moet toegeven dat de twee er behoorlijk goed uitzien.

  Definitie van het tau -kruis

  kruiskop

  Het tau -kruis reproduceert daarom de vorm van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet tau. De gelovigen hebben het kapitaalkapitaal altijd gebruikt om precies te getuigen hun geloof en hun vertrouwen in onze God. Door de eeuwen heen heeft dit kruis zijn belang in religie behouden. Als voorbeeld gebruikten Antonine -religieuze en ridders het onder de orde van Saint Anthony de Grote. Deze christenen, die zich voornamelijk wijdden aan de zorg voor de melaatsen, voerden hun bure jurk in kapucijn, het borduurwerk van het kruis in tau. Ze accessoriseerden deze typische outfit van een antonine -rozenkrans die met de hand of op een riem wordt gedragen.

  Toen was het de beurt van de Franciscanen om het aan te nemen tegen het begin van de 13ee, vooral dankzij de ijver van Saint Franciscus van Assisi. De laatste gebruikte deze index zo veel dat hij zijn naam droeg. Inderdaad, een groot aantal mensen, christenen of niet, noemt vandaag de Tau Croix het kruis van François d'Assise. Hij trok het overal, op huizen, op muren en, zelfs op bomen. Hij gebruikte het ook als een zegel en ondertekende zijn aantekeningen om onder andere de ontvangers te zegenen.

  Waarom hebben christenen het Tau -kruis geadopteerd?

  Cross-en-tau

  Dankzij de geschiedenis van de Miserables van Jeruzalem gered door God en dankzij de brief "T" op hun voorhoofd ingeschreven, werd het Tau -kruis snel overgenomen door gelovigen Vanaf het moment van het primitieve christendom. Bovendien is het een symbool dat herinnert aan de Kruisbeeld, het ultieme verlossingstool. Bovendien verwarren veel mensen de twee door te denken dat het kruis in Tau gewoon een andere manier is om het kruis van Christus te vertegenwoordigen. Hoe dan ook, dit symbool herinnert zich dat aan God is onze redder en dat'Hij laat ons nooit aan onszelf achter Wanneer we hem onze problemen geven.

  Bovendien verwijst de symboliek van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet naar die van het Griekse alfabet dat niemand minder is danomega. In het Nieuwe Testament, meer precies in de apocalyps, markeert omega een Profetie van de laatste dagen. De Messias verklaarde zichzelf als Alpha en Omega, met andere woorden het principe en het einde, of de eerste en de laatste. In zekere zin hebben christenen het tau -kruis geadopteerd, omdat het zijn Saving Power wordt genoemd in de Bijbel Bij verschillende gelegenheden, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament.

  Het tau -kruis is altijd erg aanwezig in de christelijke religie. Sommige gelovigen kiezen zelfs voor schilderijen die hun muur en hun huis sieren, anderen Draag het tau -kruis Rond de nek als hangers. Dat is een sterk merk dat het christendom symboliseert.

  Betekenis van het tau -kruis

  Het tau -kruis heeft verschillende betekenissen voor christenen:

  De tau als laatste brief

  De tau was de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, het werd geassocieerd met devervul het woord van God. Zoals we zojuist hebben aangegeven, heeft hij dezelfde functie als de laatste Griekse brief, Omega. De twee belichamen de Profetie van de laatste dag. Nadat hij verklaarde dat hij Alpha en Omega is, zei Jezus dat hij de bron van leven voor het leven zal geven aan degenen die dorst hebben. Laten we nogmaals het verhaal van Ezechiël onthouden, dat nog steeds de oorsprong is van dit symbool voor christenen. Het bord t heeft ze gewoon gered. Het tau -kruis betekent dus boven alles God beschermt je altijd tegen tegenslagen als je hem je hart geeft.

  Symbool croix-de-tau

  Dit betekent niet dat u geen problemen in uw leven zult tegenkomen. Elke christen zal op een dag zijn kruis moeten dragen. Maar door de jouwe met onze vader te delen en de Messias als uw redder te accepteren, worden uw problemen altijd opgelost. Hij toonde ons een goed voorbeeld en stemde ermee in zijn kruis te dragen met nederigheid en geduld ondanks zijn pure hart en zijn onschuld. En uiteindelijk, hief hij op, bewijst ook evenals Gods glorie eindigt altijd Vecht tegen de kracht van kwaad en triomf !

  Het tau -kruis is het kenmerk van het christendom

  Een echt christelijk symbool, het tau -kruis was, is en zal altijd worden gebruikt als Een teken van het behoren tot religie. Beide herinneren Redding ten tijde van Ezechiël En Aflossing ten tijde van de Messias, het tau -kruis is onmiskenbaar het ultieme symbool van het christendom. 

  Het Tau -kruis helpt ons om het moment van ons geloof op elk moment te onthouden: Onze Heer is liefde, Hij houdt van ons in zijn oneindige goedheid. Het enige dat we moeten doen is gewoon Houd het geloof vast en van Laat hem ons leven begeleiden. Hetzij in geluk of in ongeluk, Kom nooit weg van onze God. Ook hier kan het dragen van sieraden die het tau -kruis vertegenwoordigen u helpen niet te onthouden dat u dat bent gezegend door een trouwe christen te zijn. Tegelijkertijd zul je, niet zonder trots, aan de mensen om je heen laten zien dat je een goede volgeling van Christus bent, een uitstekend voorbeeld om te volgen.🙏

  Het tau -kruis is een teken van gehoorzaamheid en bescherming

  Croix-de-tau-en-bois

  Toen God de vervolgde en het ongelukkige van Israël zei om de tau -boodschap op hun voorhoofd te ondertekenen, is het dat wel de gehoorzaamheid die hen heeft gered Straf die de stad Jeruzalem bedreigde. Door deze goddelijke instructie te volgen, overleefden ze. Het betekent ook dat het kruis in tau symboliseert Bevrijding van de gelovigen van God kwaad. Evenzo is het De Heiland gehoorzaamheid aan zijn vader waardoor de redding uitkwam. Laten we niet vergeten dat de Messias moest ondergaan, niet alleen van intens fysiek lijden, maar ook een grote vernedering in de stations van het kruis. Hij accepteerde de marteling door Respect voor de wil van God, zijn vader.

  Zo duwt het tau -kruis ons naar Volg altijd het juiste pad, van Leef volgens de 10 geboden. Van tijd tot tijd zult u min of meer moeilijke obstakels en tests tegenkomen. Maar je christelijke toewijding zal je altijd in staat stellen om eruit te komen, wat er ook gebeurt. In het geval van een probleem of zelfs onrecht, verdraag je geduld zonder iemand de schuld te geven. DE Heer zal uw bondgenoot en uw beschermer zijn. Bij hem heeft lijden nooit het laatste woord! Dus de Tau Cross is het kenmerk van goddelijke bescherming tegen het kwaad. Ze onderscheidt zich berouwbare mensen voor de Heer, zijn gelovigen, zijn gelovigen, zijn kinderen die hij altijd gevaar spaart, aan wie hij het eeuwige leven beloofde.

  De betekenis van het tau -kruis volgens de heilige Francis van Assisi

  La-croix-de-tau

  Het is duidelijk dat het merk Tau al in het Nieuwe Testament is gebruikt. De eerste christenen hebben het ook aangenomen, maar hij zou zijn huidige niveau van bekendheid niet hebben, als Saint François d'Assise had het belang ervan voor christenen niet aangetoond. Geen enkel ander religieus karakter heeft ooit zijn gehechtheid aan de Tau Cross kunnen tonen dan hij. CONGANTE ANTONINS, waardeerde hij snel en nam hij enkele van hun spirituele gewoonten aan. Het omvatte de haven van het tau kruis in hangers. Antonins droeg dit accessoire voor Bescherm ziekten en plagen allerhande.

  Naast het dragen van de Kruis in T In hangers trok hij het overal waar hij ging. Hij heeft het zelfs gekozen Zijn eigen zegel. Voor hem had het tau -kruis Twee betekenissen Heel duidelijk:

  • Haar trouw en zijn dankbaarheid aan de Heer Jezus Christus, Degene die zijn leven gaf om ons te redden.

  • Haar beloof God om altijd degenen te dienen die in nood zijn (De armen en ziekten).

  Dankzij Saint Franciscus van Assisi, de tau die in de schaduw was gebleven voor andere christelijke symbolen zoals het Latijnse kruis en de Ittus -vis, keert terug en vindt zijn sparende kracht evenals het belang ervan in het leven van gelovigen. Met het tau -zegel heeft Saint Franciscus van Assisi in zijn brieven zijn letters uitgedrukt Geest van liefdadigheid. Hij gebruikte het ook om iedereen zijn diepe geestelijke overtuiging te onthullen dat God zijn redding aan mensen verleende lang voor de kruisiging van de Messias. Bovendien benadrukte hij altijd dat dee tau is het merk Moge God wilde dat je droeg Om ons geloof te tonen in zijn liefde en haar genade.

   

   

  Waarom objecten dragen die het tau -kruis vertegenwoordigen?

  Er zijn verschillende manieren om aan te tonen dat, zoals Saint Francis van Assisi, U geeft de tau kruis het noodzakelijke belang. Als je echt het voorbeeld van Antonins en François d'Assise wilt volgen, kan je dat Porter het tau kruis in houten hangers. In hout, omdat het een eenvoudig en fascinerend materiaal is. Dit weerspiegelt de kwaliteiten die een goede christen moet hebben: blijf nederig en word gevormd of geleid door God. U kunt echter een Tau kruis juweel gekleurd in goud of zilver Afhankelijk van uw voorkeuren. In elk geval laat het zien dat:

  • U accepteert de Heer als uw beschermer tegen het kwaad.

  • U accepteert Jezus als uw Redder.

  • Je bent er trots op een christen te zijn.

  • Je vindt je volgende leuk en bent klaar om degenen te helpen die het nodig hebben.

  • Je gelooft in het eeuwige leven.

  Croix-de-tu-definitie

  We hopen dat dit artikel je in staat heeft gesteld om meer te weten over de oorsprong, essentie en betekenis van het Tau -kruis. U weet nu dat dit christelijke kruis symboliseert.

  Naast dit artikel over het Tau Cross bieden we u een ander soortgelijk artikel dat alles aan u zal uitleggen De kruisstations.

  delen :

  3 opmerkingen

  Gamatoh Folly Marius

  29 apr. 2022

  Je trouve très intéressant vos articles . Faites vous de livraison en Afrique ?

  Kouaya christ

  9 okt. 2021

  Le Tau est le sceau de l’épouse fidèle du christ, dont l’époux ,le christ ne peut délaisser face aux tribulations.
  Elle est comme un arbre fécond planté près d’une rivière dont les racines sont abreuvées par ses eaux.

  Dr Musasa Jean de Dieu

  19 dec. 2020

  Bonjour frères et soeurs ! Nous sommes, moi et ma famille, franciscains de troisième ordre. Nous sommes rassurés qu’en suivant Jésus par François d’Assise, nous aurons la vie eternelle. En privé, je suis médecin généraliste et j’ai besoin d’une bourse de spécialisation. Car, dans toute ma province, il n’y a aucun médecin spécialiste.

  Om een ​​reactie te schrijven